Аналіз роботи школи у 2012 – 2013 н.р.


У 2011-2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

На початок 2012-2013 навчального року в закладі було відкрито 22 класи, з них 1-4 – 8 класів, 5-9- 10 класів, 10-11 – 4 класи. Мова навчання – українська. Станом на 25 травня 2013 року кількість учнів становила 360 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 16 чоловік, що менше в порівнянні з попередніми роками.

Шкільна мережа

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Кількість класів та учнів

22/408

22/383

22/376

22/360

Середня наповнюваність

18

17

17

16

Охоплення допрофільним і

профільним навчанням

96

136

138

124

Організація індивідуального

навчання

1

1

1

1

Організація профільного навчання

Протягом року були проведені засідання методичної ради, ШМО та психолого-педагогічного семінару, на яких вивчалися теоретичні та практичні аспекти впровадження профільного навчання учнів 10-11–х класів та функціонування Бехтерського освітнього округу №3, створеного у 2011-2012 н.р. Так, у січні проведено засідання педагогічної ради на тему: «Особисте зростання вчителя – основа успіху освітнього округу», засідання МР пройшло у вигляді семінару-тренінгу для вчителів, які викладають у профільних групах на тему: «Освітній округ як одна з форм інноваційного підходу до організації навчально-виховного процесу», розглядалися питання «Освітній округ – реальний шлях створення рівних можливостей для отримання якісної освіти», «Методи навчання та активізація навчальної діяльності 10-класників», «Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 10 класу у профільних групах». Аналізувалося питання результативності профільних груп у І семестрі та за рік.

Навчальний рік

Загальна кількість

10-11 класів

Профільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2009-2010

4

69

4

69

100

2010-2011

4

73

4

73

100

2011-2012

4

72

4

72

100

2012 -2013

4

59

4

59

100

Згідно з бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів були визначені профільні групи (технологічний, математичний, правовий, біолого-хімічний, української філології профілі) для учнів 10 -11 класу. Аналіз навчальних досягнень учнів показав, що у профільних групах на високому та достатньому рівнях учні засвоюють профільний предмет краще тому, що збільшена кількість годин на його вивчення.

Однак, потребує покращення матеріально-технічна база. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2012-2013 навчальному році працювало 46 вчителів, у тому числі директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, вихователі ГПД, педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар. 98% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 9

«спеціаліст І категорії» - 25

«спеціаліст ІІ категорії» - 5

«спеціаліст» -7

б) педагогічні звання:

«вчитель-методист» - 1

«відмінник народної освіти» - 1

«старший вчитель» - 8

/Files/images/Безымянный 56.png

/Files/images/Безымянный12222.png

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж з безпеки у кожному кабінеті , спортзалі. Перед осінніми, зимовими літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки; робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, хімії, біології, фізики, про що робилися відповідні записи в класних журналах та в журналах інструктажів. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядались на нарадах, оперативках, батьківських зборах.

Протягом навчального року в школі було декілька випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу. Всі вони проаналізовані, видані відповідні накази по школі.

ОХОРОНА ПРАЦІ

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності санітарно-гігієнічного режиму.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з математики, української мови, фізики, географії, історії, англійської мови, російської мови, інформатики; організовано заняття курсів за вибором та організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, розвивали творчі здібності.

Так, у 2012 – 2013 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість переможців районних олімпіад зменшилась. У багатьох олімпіадах, де брали участь учні нашої школи є призові місця, але якісно цей показник нижче минулого року. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 12 учнів нашої школи 7-11 класів (12 олімпіадах з базових дисциплін) . Результати II районного етапу Всеукраїнських олімпіад показали, що педагогічним колективом проводиться робота з розвитку інтересів до знань. Найкращі результати показали учні на олімпіадах з математики ( одне I, одне – II, одне – ІІІ місця), географії (одне ІІІ місце), біології (одне II місце), правознавства (одне ІІ, одне IІI), української мови (одне ІІ, одне IІI), російської мови (два ІІ місця)

Переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали такі учні:

- Рибченко Олександра, учениця 11-А класу – І місце з математики (вчитель Рудніченко В.А.)

- Панова Катерина, учениця 9-А класу – ІІ місце з математики (вчитель Копцевич Н.М.), ІІ місце з російської мови (вчитель Кутнякова Н.А.),ІІІ місце з географії (вчитель Ціван Л.В.), ІІІ місце з української мови та літератури (вчитель Бескровна Н.Ю.).

- Брага Віталій, учень 9-Б класу – ІІ місце з біології (вчитель Копцевич О.Г.) ІІ місце з правознавства (вчитель Терещенко А.А.)

- Кухар Вікторія, учениця 8-А класу – ІІ місце з української мови та літератури (вчитель Добровольська Н.Г.), ІІ місце з російської мови (вчитель Бескровна Н.М.)

- Мєрєнкова Вікторія, учениця 6-Б класу – ІІІ місце з математики (вчитель Новохижко Г.П.)

- Золотаревський Олександр, учень 11-А класу – ІІІ місце з основ правознавства (вчитель Терещенко А.А.)

Учениця 11-А класу Рибченко О. брала участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

Проте деякі учні, такі як Брага В., Панова К., Рибченко О. приймали участь у трьох та більше олімпіадах, але результативність показали відповідно до своїх здібностей у вивченні окремих предметів, а не в усіх олімпіадах (наприклад Брага В. – ІІ місця по біології, основам правознавства і ХVІ з історії або Панова К. – ІІ місця з математики і російської мови, ІІІ місце з географії та ІV з англійської мови ) і відчутним було перевантаження зазначених учнів. Тому треба звернути увагу на результативну підготовку учнів школи до двох і не більше олімпіад.

У 2012-2013 н.р. учні школи брали участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2013», Всеукраїнських конкурсах з біології «Колосок-2013», з англійської мови «Грінвіч» та російської мови «Русский медвежонок», творчих конкурсах, присвячених творчості Т.Г.Шевченка і показали належні результати.

Учні школи мали здобутки і у роботі МАН України. Так, учениця 11-А класу Рибченко Олександра посіла перше місце в конкурсі-захисті МАН України в секції «Прикладна математика» (керівник Рудніченко В.А.) та представляла роботу на ІІ (обласному) етапі. Учень 10-А класу Кармазін Юрій посів ІІІ місце у районному етапі у секції «Інформаційні технології» з роботою «Електронний підручник з астрономії». Але робота у МАН нашої школи є недостатньою. Це свідчить про неналежний рівень роботи деяких вчителів школи з розвитку інтересів дітей до свого предмету, індивідуальної роботи з учнями.

Учні школи брали участь у ХІІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. Учениця 5-А класу Сиволоцька Людмила посіла ІІ місце (вчитель Добровольська Н.Г.). А учениці 5-А класу Білоус Анастасія та 9-А класу Панова Катерина зайняли відповідно І та ІІ місця у ІІ етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка (вчителі Добровольська Н.Г., Бескровна Н.Ю.)

Слід зазначити, що аналіз участі учнів у олімпіадах, результативності їх виступу свідчить про необхідність продовження роботи із здібними учнями.

Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі, матеріали розглянуті на засіданні МР школи.

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВЧИТЕЛЯМИ

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2012-2013 н.р. згідно з перспективним планом і виконана на 100%. Відвідуючи курси, вчителі виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2012-2013 н.р. згідно з перспективним планом.

У поточному році було проатестовано 6 педагогічних працівників. Адміністрація школи детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися. Звіти вчителів про роботу над дидактичною проблемою заслуховувались на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, методичних радах.

Рішенням шкільної атестаційної комісії встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» Бескровній Н.Ю.

Рішенням районної атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту Голопристанської РДА підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Чумаченко Г.М., Кулик Л.С., Терещенко А.А. та педагогічне звання «старший вчитель» Чумаченко Г.М. та Кулик Л.С., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» учителям Бескровній Н.М. та Цілинко А.М.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досвід учителя Воскобойник Г.М. з теми: «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках в початковій школі».

Проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях. У 2012 - 2013 роках були надруковані розробки уроків учителів Кулик Л.С. та Цілинко А.М. й Чумаченка С.Ю. А вчитель музичного мистецтва Швець С.В. взяв участь у районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінації «Музичне мистецтво» і став лауреатом.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Бескровний Ю.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У школі працює 5 молодих спеціалістів, це вчителі української мови і літератури та англійської мови Петренко І.В. та Бескровна Н.Ю. (наставник – вчитель І категорії Добровольська Н.Г.) , вчителі фізкультури Чумаченко С.Ю. та Федоренко Р.С. (наставник – вчитель-методист Крайнюков О.Г.) та вчитель фізики, інформатики Буряк О.В. (наставник – Новохижко Г.П.). У засіданнях школи молодого вчителя приймали участь психолог школи, наставники та вчителі І та вищої категорій. Адміністрацією школи проводився попереджувальний контроль., відвідувалися уроки. Молоді вчителі брали участь у позакласних заходах в рамках предметних тижнів, конкурсах, змаганнях. Вчителі Чумаченко С.Ю., Петренко І.В., Бескровна Н.Ю. провели відкриті уроки.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні.Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні української мови та літератури, іноземної філології, тиждень математики, фізики, інформатики, Місячник екології, Місячник правових знань. Із недоліків у роботі необхідно виділити рівень підготовки позаурочних заходів, організація проведення тижня фізкультури.

Впродовж 2012 - 2013 навчального року були підготовлені і проведені районні семінари для вчителів хімії, української мови та літератури, керівників гуртків естетичного спрямування. Дані заходи проведені на високому науково-теоретичному, методичному рівні.

На засіданні методичної ради школи 01.06.2012р. керівники ШМО звітували про роботу протягом року. Було визначено рейтинг ШМО, що відображав результативність роботи кожного МО та моніторинг участі вчителів у навчальній та методичній роботі

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2012-2013 н.р. було вивчено стан викладання математики, географії, історії та правознавства, фізкультури, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, роботу факультативів (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2012-2013 навчального року був виконаний не повністю. Зокрема, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені. Нерегулярно проводилися засідання ШМО та шкільного методичного об’єднання класних керівників, на недостатньому рівні спрацювали вчителі щодо роботи шкільного МАН. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі, не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну програму, збірник тощо.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2012-2013 навчальному році адміністрацією школи було проведено:

1. 5 перевірок ведення ділової документації школи.

2. Здійснено перевірки стану викладання предметів: математика, географія та природознавство, історія та правознавство, фізична культура.

3. Адаптація учнів 5-10 кл. до навчання.

4. Отримання інформації для пед.аналізу.

5. Надання методичної, практичної допомоги учителям.

6. Створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей.

7. Удосконалення НВП, реалізація шкільної методичної проблеми.

8. Здійснено виконання програм, Указів Президента, Законів України:

V Закону України «Про охорону дитинства»;

V Ст.. 35 Закону України «Про освіту»;

V Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

V Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

V Закону України «Про звернення громадян».

Протягом року контролювалося ведення класних журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Відповідно до існуючої Програми комп’ютеризації робота проводиться за такими напрямками:

V Стан комп’ютеризації навчального закладу;

V Наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

V Стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

V Використання Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі.

На початок 2012-2013 навчального року в школі використовувався – 15 комп’ютерів. В школі налаштована і працює мережа, 11 комп’ютерів мають доступ до мережі Інтернет.

У 2012-2013 навчальному році продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером.

ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ

Аналіз результатів роботи школи за 2012/2013 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 12 педрад, 10 нарад при директорові, де було розглянуто близько 45 питань роботи школи. Організовано та проведено заходи з початку та закінчення навчального року. На достатньому рівні проводились засідання МО школи. Організовано пройшла ДПА, літній відпочинок дітей.

Однак деякі заплановані заходи виконано на недостатньому рівні:

- недостатньо результативною є робота з обдарованими дітьми,

- недостатня робота з організації учнівського самоврядування.

Пріоритетні завдання, цілі школи в новому навчальному році:

1. Педколектив школи працюватиме над впровадженням обласної й районної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» та шкільної – «Підвищення якості знань учнів і створення мотивації успіху на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій».

2. Цілеспрямована спільна робота педколективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів, вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 408

Коментарi